Sample image
Suntem pe Facebook

Noutăți

Pe această pagină puteți găsi ultimele noutăți despre Facultatea noastră.

ACTIVITATEA DE CERCETARE A DOCTORANZILOR

Studenții de anul I: veți începe cursurile pe 18 octombrie după orarul ce-l puteți găsi aici. Începand de mâine trebuie să luați legătura cu profesorii îndrumători pentru a stabili de comun acord cei trei membri ai comisiei de îndrumare. Aceștia pot fi profesori din Facultatea noastră sau specialiști din afara Facultății. Pentru aceasta este necesar să descărcați "Planul de pregărite individuală" și să-l completați împreună cu îndrumătorul de doctorat, iar apoi să-l depuneți la secretariutul Facultății. Nu uitați că trebuie să participați la colocvii științifice relevante domeniului vostru de cercetare și să publicați, pe durata studiilor doctorale, cel puțin două articole în reviste de specialitate. 

Studenții de anul II: veți continua cercetările și pentru primul semestru veți trebui să îmbunătățiți lista bibliografică relevantă subiectului de cercetare. În februarie 2018 veți fi invitați în fața comisiei de îndrumare pentru a susține un referat asupra activității de cercetare din primul semestru, Anul II, axându-vă în particular asupra metodologiei de lucru și a începerii redactării tezei de doctorat. În același timp, împreună cu îndrumătorii voștri, veți stabili titlul exact tezei de doctorat. Nu uitați că trebuie să participați la colocvii științifice relevante domeniului vostru de cercetare și să publicați, pe durata studiilor doctorale, cel puțin două articole în reviste de specialitate. 

Studenții de anul III: veți continua cercetările doctorale și veți finaliza redactarea tezei în vederea presusținerii și a susținerii publice. În februarie veți prezenta, înaintea comisiei de îndrumare, cel puțin un capitolul din teză. Nu uitați că trebuie să participați la colocvii științifice relevante domeniului vostru de cercetare și să publicați, pe durata studiilor doctorale, cel puțin două articole în reviste de specialitate. Pentru eventualele prelungiri vă veți adresa la secretariatul Facultății. Aici găsiți documentul "Precizări cu privire la situațiile de extindere a duratei activității studentului-doctorand"

NOUTĂȚI

Pentru efectuarea plății taxei de școlarizare accesați aici documentul cu toate informațiile necesare.

În vederea întocmirii dosarului pentru burse de merit, performanță și sociale găsiți aici calendarul depunerii și soluționării cererilor, metodologia Universității din București pentru acordarea burselor la licență și masterat și nota indicând salariul minim actual pe economie.

Aici găsiți noul pliant de prezentare a Facultății de Teologie romano-catolică, Universitatea din București.

GREACĂ VECHE DE LA ZERO PÂNĂ LA EVANGHELIEInstitutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române organizează un grup de inițiere în greacă veche pentru începători absoluți. Scopul inițiativei este ca participanții la seminar să aibă acces direct la textele neotestamentare. Seminarul se va desfășura pe durata a treizeci și trei de lecții de câte două ore, ținute săptămânal. Metoda de învățare este suplă, pragmatică și antrenantă și urmează manualul clasic de Introducere în greaca Noului Testament de J. Gresham Machen. Seminarul se adresează în special studentelor și studenților masteranzi și va avea loc în sediul Institutului de Lingvistică de pe Calea 13 Septembrie nr. 13 (Casa Academiei, aripa stângă, etajul al doilea). Doritorii sunt rugați să-l contacteze pe coordonatorul programului, Ștefan  Colceriu, la stefancolceriu@yahoo.com până miercuri 4 octombrie 2017. 

INFORMAȚII PENTRU DOCTORAT

În data de 18 octombrie, începând cu orele 10, va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a doctorandei Tempea Ioan-Cristina, în Aula 35 a Facultății de teologie romano-catolică. Aici găsiți afișul.

Oferta de discipline pentru competențe transversale ale doctoranzilor o găsiți accesând sit-ul școlilor doctorale ale Universității din București: http://doctorat.unibuc.ro

CSUD: Propunerea cu privire la criteriile de transfer ale studenților doctoranzi cu taxă la forma de finanțare de la buget poate fi consultată aici.

CSUD a aprobat Metodologia proprie de admitere la Școala Doctorală de Teologie și Științe Religioase a Facultății de Teologie Romano-catolică, Universitatea București, pe care o găsiți aici.

Aici puteți descărca documentația necesară înscrierii pentru susținerea tezei de doctorat.

ADMITERI LA FTRC ÎN 2017