Sample image

Admitere > Masterat


Sesiunea iulie 2016

COMUNICARE BIBLICĂ ŞI ECLESIALĂ • Descărcați pliantul de prezentare

ASISTENŢA SOCIALĂ A BISERICII • Descărcați pliantul de prezentare

PATRIMONIU CREȘTIN EUROPEAN (în pregătire)

1. Absolvenții acestui program de Master vor avea calificările și competențele necesare pentru a lucra în domenii care țin de:

      i. Patrimoniul și turismul cultural

      ii. Relațiile și organizarea instituțiilor europene

      iii. Turismul și dezvoltarea regională

Profilul programelor de master: Teologie • Durata studiilor: 2 ani / 4 semestre

Nr. locuri rămase libere:

Comunicare biblică și eclezială: 10 locuri bugetate • 10 locuri cu taxă (3 000 RON/an)

Asistența socială a Bisericii: 10 locuri bugetate • 10 locuri cu taxă (3 000 RON/an)

Calendarul admiterii

Înscrieri: 13-22 iulie 2016 (luni – vineri, orele 9-14)

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii din Str. G-ral Berthelot nr. 19, et. II, Sector 1, Bucureşti,
Tel/Fax: 021 314 86 10 • e-mail: s e c r e t a r i a t  [at]  f t c u b . r o • site: www.ftcub.ro

Examen (proba scrisă): 25 iulie, ora 10.00

Afișarea rezultatelor: 28 iulie

În caz de medii egale la concurs, criteriul de departajare este media examenului de licență.

Alte precizări privind desfășurarea concursului de admitere la masterat.

Bibliografie (ambele programe de studii)

* * * Conciliul Vatican II - Gaudium et Spes,
Arhiepiscopia Romano-Catolică de București, 2000, pag. 357-434.

Examenul oral va consta într-un colocviu cu comisia pentru cunoașterea candidaților.

Acte necesare:

O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de master.

Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copiii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original).