Sample image

Admitere > Masterat


Sesiunea iulie 2019

1. COMUNICARE BIBLICĂ ŞI ECLESIALĂDescărcați pliantul de prezentare

2. ASISTENŢA SOCIALĂ A BISERICIIDescărcați pliantul de prezentare

3. PATRIMONIU CREȘTIN EUROPEAN:

1. Absolvenții acestui program de Master vor avea calificările și competențele necesare pentru a lucra în domenii care țin de:

      i. Patrimoniul și turismul cultural

      ii. Relațiile și organizarea instituțiilor europene

      iii. Turismul și dezvoltarea regională

Nr. locuri:

Comunicare biblică și eclezială: 6 locuri bugetate & 10 locuri cu taxă (3 000 RON/an)

Asistența socială a Bisericii: 5 locuri bugetate & 10 locuri cu taxă (3 000 RON/an)

Patrimoniu creștin european: 10 locuri bugetate (propuse) & 10 locuri cu taxă (3 000 RON/an)


Calendarul admiterii

1. Sesiunea iulie 2019

Înscrieri: 8-19 iulie 2018 (luni – vineri, orele 9,00-14,00)

La momentul înscrierii, candidații vor susține un colocviu cu comisia de admitere.

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii din Str. G-ral Berthelot nr. 19, et. II, Sector 1, Bucureşti,
Tel/Fax: 021 314 86 10 • e-mail: v e l i c u . v e r o n i c a [at] g . u n i b u c . r o • site: www.ftcub.ro

Examen: 23 iulie, ora 9,00

Afișarea rezultatelor: 26 iulie

În caz de medii egale la concurs, criteriul de departajare este media examenului de licență.

2. Sesiunea septembrie 2019

Înscrieri: 4-16 septembrie

Examen: 18 septembrie

Afișarea rezultatelor: 20 septembrie


Bibliografie: 

1. Comunicare biblică și eclezială: 

2. Asistența socială a Bisericii: 

3. Patrimoniu creștin european:

Acte necesare:

O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de master.

Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copiii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original).