Sample image

Conducerea facultății


Consiliul facultății:
Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă • Conf. dr. Gabriela Blebea-Nicolae • Lect. dr. Marta-Elise Andro • Lect. dr. Ștefan-Cristian Beca • Pr. lect. dr. Victor-Emilian Dumitrescu • Pr. lect. dr. Eduard Giurgi • Lect. dr. Ioana Iliescu • Pr. lect. dr. Tarciziu-Hristofor Șerban • Sr. asist. dr. Daniela Ionela Mare
Bogdan-Alexandru Andrei (student) • Mihai Ispas (student) • Monica-Cristiana Tiron (Panea) (studentă)

Decan: Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă
Tel. 021 201 54 15 • E-mail:   w i l h e l m . d a n c a [at] g . u n i b u c . r o

Prodecan: Lect. Univ. Dr. Pr. Emil Moraru

Secretar-Șef: Simona-Veronica Velicu
Tel. 021 314 86 10 • E-mail:  v e l i c u . v e r o n i c a [at] g . u n i b u c . r o

Director al Școlii doctorale: Pr. conf. dr. Lucian Dîncă
Tel. 021 201 54 15 • E-mail: studenti.universitate@gmail.com

Consiliul Școlii doctorale: Pr. conf. dr. Lucian Dîncă, Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă, Pr. Drd. Petru Ciobanu

Reprezentanți în Senatul Universității:

Lect. dr. Marta-Elise Andro • Ioana-Sabrina Dîscă (studentă)