Sample image

Conducerea facultății


Consiliul facultății:
Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă • Conf. dr. Gabriela Blebea-Nicolae • Lect. dr. Marta-Elise Andro • Lect. dr. Ștefan-Cristian Beca • Pr. lect. dr. Victor-Emilian Dumitrescu • Pr. lect. dr. Eduard Giurgi • Lect. dr. Ioana Iliescu • Pr. lect. dr. Tarciziu-Hristofor Șerban • Sr. lect. dr. Daniela Ionela Mare
Bălan Adina (studentă - master anul II) • Damian Marian-Cornel (student - master anul I) • Solan Raluca-Andreea (studentă - licență anul III) și Benchea Augustin (student - doctorand anul II)

Decan: Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă
Tel. 021 201 54 15 • E-mail:   w i l h e l m . d a n c a [at] g . u n i b u c . r o

Prodecan: Lect. Univ. Dr. Pr. Emil Moraru

Secretar-Șef: Simona-Veronica Velicu
Tel. 021 314 86 10 • E-mail:  v e l i c u . v e r o n i c a [at] g . u n i b u c . r o

Director al Școlii doctorale: Pr. conf. dr. Lucian Dîncă
Tel. 021 201 54 15 • E-mail: studenti.universitate@gmail.com

Consiliul Școlii doctorale: Pr. conf. dr. Lucian Dîncă, Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă, Pr. Drd. Petru Ciobanu

Reprezentanți în Senatul Universității:

Lect. dr. Marta-Elise Andro • Solan Raluca-Andreea (studentă - licență anul III)